“De Duindoornhof in Papendrecht is geen standaard schoolgebouw. Het biedt onderdak aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden (speciaal onderwijs) en bestaat uit geschakelde woningen die tot een schoolgebouw zijn verbouwd. Wij kregen de opdracht om de hele binnenschil te vernieuwen. Dat betekent dat we alles aan de binnenzijde van het schoolgebouw onder handen moesten nemen, inclusief elektrische installatie, natte ruimtes, ventilatievoorziening, kozijnen, schilderwerk, vloeren en meer. En dat terwijl het onderwijs gewoon doorging…

Juist de continuïteit van het onderwijs vroeg om extra creativiteit. We hebben alle werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Als wij een stuk klaar hadden, verhuisden de leerlingen naar het opgeleverde gedeelte. Omdat er ook een schoolplein moest blijven, hebben we de bouwplaatsinrichting een aantal keer moeten verhuizen. Een goede planning was dus essentieel. Toch was het niet alles: in overleg met de klant zijn we meerdere malen van de planning afgeweken als dat voor de omgeving beter was. Die balans tussen een goede planning en flexibiliteit hebben we door communicatie en creativiteit voor elkaar gekregen. Uiteindelijk hebben we weer een school vol ambassadeurs achtergelaten!”