DORDRECHT – Afgelopen avond, donderdag 17 oktober heeft de Vereniging Oud-Dordrecht voor de tweede keer de Dordtse Puienprijs uitgereikt aan eigenaren van de meest geslaagde gevelrestauratie van de afgelopen twee jaar. In 2017 besloot de Vereniging tot het instellen van een Dordtse Puienprijs in de hoop eigenaren te bewegen hun pui te verbeteren. Hiermee beoogt de Vereniging een fraaier straatbeeld in onze historische binnenstad te ondersteunen.

De Puienprijs in de categorie ‘woon- winkelpand’ ging naar de Visstraat 27. En die in de categorie ‘herbestemming’ ging naar de Binnen Kalkhaven 5ABC. Naast de Puienprijs werd er in beide categoriën ook een Publieksprijs uitgereikt. Dordtenaren mochten gedurende de afgelopen 5 weken via de website www.dordtsepuienprijs.nl hun voorkeur kenbaar maken. En dat deden ze. In de categorie ‘woon- winkelpand’ was het tot het laatste moment een nek-aan-nek race. Uiteindelijk won de restauratie van het pand Voorstraat 341. In de categorie ‘herbestemming’ won de ‘Nieuwe LTS’ aan de Reeweg Oost 123 met een ruime meerderheid van stemmen.

Dordtse Bronnen
Tijdens de feestelijke avond heeft de voorzitter van de Vereniging Oud-Dordrecht ook bekend gemaakt dat de Dordtse Bronnen voortaan op haar website te raadplegen zullen zijn. Behalve de twee eerder in boekvorm gepubliceerde bronnen, zijn er maar liefst vijf ‘nieuwe’ transcripties van 16de-eeuwse bronnen op de website geplaatst. Deze ingangen tot de gegevens in soms moeilijk leesbare en niet in Dordrecht zelf aanwezige bronnen zullen voor veel onderzoekers een belangrijk hulpmiddel zijn. Het is de bedoeling de reeks nog verder uit te breiden. Vrijwilligers die een belastingkohier of andere Dordtse bron hebben bewerkt, worden van harte uitgenodigd zich te melden. De reeks Dordtse Bronnen is een samenwerkingsproject met het Regionaal Archief Dordrecht.

Extra informatie over de winnende panden:

Visstraat 27
Dankzij een zorgvuldige restauratie heeft dit vroege Art Decopand zijn oude charme weer terug. De gevel heeft zijn oorspronkelijke kleuren terug (na professioneel kleurhistorisch onderzoek), de winkel heeft nieuwe stalen puien gekregen met muurdammen tussen de etalages en een plint, veel beter passend bij het oorspronkelijke ontwerp. Er is een mooie nieuwe trap in gekomen voor de winkel op de verdieping en de ruimten daarboven zijn weer in gebruik als kantoor en bovenwoningen.

Binnen Kalkhaven 5ABC
In 1912 gebouwd als pakhuis voor de ijzerhandel is het grote pand in de afgelopen tijd geschikt gemaakt voor bewoning. De kleine industriële vensters op de verdieping aan de Kalkhaven en de Oude Maas boden weinig licht en zicht. Prima voor een pakhuis, maar niet prettig voor een woonhuis. De eigenaren kwamen met een gedurfd plan dat de contour van de oude vensters nog laat zien, én dat veel licht naar binnen brengt. De deuren werden in dezelfde stijl aangepast.

Voorstraat 341
Dit Rijksmonument heeft een gevel uit de 18e eeuw en een winkelpui die rond 1900 gebouwd moet zijn. Achter de gevelbrede reclamebak kwam een houten winkelpui tevoorschijn, met fraai gesneden boognissen. De nieuwe eigenaar heeft passend glas-in-lood laten maken, zodat ook deze winkel een hernieuwde aanwinst is voor de Voorstraat.

Reeweg Oost 123
Deze Ambachtsschool is in 1918 gebouwd toen de oude school uit 1883 te klein was geworden. De school is gebouwd door de Dordtse architect B. van Bilderbeek, in de stijl van het Rationalisme, maar er zijn ook invloeden van Art Deco in te herkennen. In de school zijn 27 appartementen en ateliers gekomen. Hierbij zijn het ontwerp, de schoolstructuur en vele fraaie details met zorg opgenomen in de nieuwe functie.

Eervolle Vermelding
Er was in 2017 bovendien aandacht voor de vervallen achterpuien van de panden Voorstraat 441-451, ter hoogte van de Pottenkade. Dit rijtje huizen is in 2018 opnieuw geschilderd en daarmee enorm opgeknapt. De verschillende eigenaren hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een steiger gehuurd. De gemeente heeft kleuronderzoek gedaan, een kleuradvies gegeven en een kleine ondersteunende subsidie verleend. Nu hebben alle panden weer een kleurstelling die past bij de architectuur en zijn ze weer afzonderlijk herkenbaar. Wie nu over de Voorstraatshaven vaart of kijkt vanaf de Pottenkade, ziet een fraai historisch beeld. De Vereniging Oud-Dordrecht vleit zich met de gedachte dat zij daartoe wellicht heeft aangezet.